سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

پ ن پ

به همسایمون میگم شما هم برقتون رفته؟؟؟ میگه مگه برق شما رفته؟؟؟ گفتم پ ن پ   اومدم ببینم اگه برق ندارین بهتون سوسو بدم. منبع داشت